Miljö

Örntaxi har en utarbetad miljöpolicy för såväl anslutna entreprenörer som beställningscentral
och den administrativa enheten.  

Några av de punkter som Örntaxi jobbar efter:

Köra miljöanpassat med eldrift alternativt HVO100 samt lätta på gasen.

Reducera tomgångskörningar vid väntan på kund.

Regelbunden service påverkar miljön positivt.

Källsortera kontorsavfall och hushållsavfall.

Minska förbrukningsvaror.

Köpa miljömärkta produkter såsom papper, rengöringsmedel och bilvårdsprodukter.


ÖRNTAXI
Postadress:
Box 127
891 23 Örnsköldsvik
Besöksadress:
Björnavägen 41A
891 41 Örnsköldsvik
Telefon: 0660 - 10 000
SVERIGETAXI >